eMunch.no er lansert

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

eMunch.no er lansert

hildeboe
Administrator
Kjære kolleger,
i går ble eMunch.no lansert på Munch-museet. Jeg håper dere vil ta en titt på siden:

http://www.edd.uio.no/cocoon/emunch/welcome.xhtml

Mange hilsener fra Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/