Tekstvidenskabeligt seminar på KU

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tekstvidenskabeligt seminar på KU

Klaus Nielsen
Sikke en fremragende idé med dette forum! Det har manglet. Stor tak til NNE og Hilde Bøe for initiativet.

Her vil jeg så bidrage med det første indlæg – en reklame for vores tekstvidenskabelige seminar, mandag den 22.11.2010 på Københavns Universitet. På programmet findes flere oplæg, som sikkert kan interessere NNE's medlemmer. Arrangementet er åbent, og man kan læse mere på siden her

Bedste hilsner
Klaus Nielsen
Ph.d.-studerende, KU