Stipend ved Holbergs skrifter

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stipend ved Holbergs skrifter

hildeboe
Administrator
Hei alle, spre gjerne denne utlysningen videre:

"Ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen er det ledig ei stilling som stipendiat innafor prosjektet ”Ludvig Holbergs skrifter” med tilsetjing frå 1. august 2011."

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=73406

Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/