Stilling ledig på Nasjonalbiblioteket i Oslo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stilling ledig på Nasjonalbiblioteket i Oslo

hildeboe
Administrator
Hei alle sammen,
edisjonsfaglig vinklet stilling ledig på Nasjonalbiblioteket i Oslo:

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=1564103111&culture_id=NB-NO&company_id=810013

Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/