Seminar: Nye perspektiv på språkteknologi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminar: Nye perspektiv på språkteknologi

hildeboe
Administrator
Hei, kanskje mest for de norske medlemmene, men jeg sender det her likevel! Noen som lurer på hva Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket i Oslo egentlig jobber med? Nå har dere sjansen til å få vite masse om språkteknologi og hva den kan brukes til. På tirsdag er det seminar i auditoriet, alle er velkommen! http://www.nb.no/Hva-skjer/Arrangementer/Kalender/(calendar)/21795/(name)/Nye-perspektiv-paa-spraakteknolog Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/