SV: Workshop om digital utgivning, Göteborg 28-29 maj 2012

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Workshop om digital utgivning, Göteborg 28-29 maj 2012

Johnny Kondrup
Kære Cai
 
Tak for mail. Det er fint, at planerne om en workshop i 2012 bliver ført ud i livet.
 
Jeg kan præliminært oplyse, at vi regner med at stille 4-5 deltagere fra Grundtvigs Værker. Du ønsker formentlig ikke navne allerede nu?
 
Vor viden om metadata er meget lille, og vi kommer udpræget for at lære af andre.
 
Venlig hilsen
Johnny Kondrup
 

Fra: Cai Alfredson [via NNE-medlemmer] [ml-node+[hidden email]]
Sendt: 11. januar 2012 15:18
Til: Johnny Kondrup
Emne: Workshop om digital utgivning, Göteborg 28-29 maj 2012

Workshop om metadata för digital utgivning, Göteborg 28-29 maj 2012

I maj 2010 hölls en workshop för digitala utgivare där fokus låg på konkreta arbetsmetoder. Vid slutet av workshopen bestämdes det att försöka hålla en liknande workshop 2012. Vi inbjuder därför till en workshop igen i år, den 28-29 maj.

Denna gång vill vi ta upp ett ämne som är aktuellt för många digitala projekt, nämligen metadata. Vid den förra workshopen väcktes frågan om en nordisk persondatabas, i syfte att olika projekt t.ex. ska kunna länka till samma information om nordiska författare. Utöver denna typ av metadata kring till exempel författare, så finns ju även metadata om de egna projektens arbete. Vi tror att det kan vara intressant för deltagare från olika projekt att diskutera både vilken metainformation man samlar över huvud taget och hur den bearbetas, delas och visas. Tanken är att denna workshop ska vara konkret och inriktad på hur vi arbetar (eller skulle vilja arbeta, eller vilka problem vi har) med metadata, inte på övergripande presentationer av projekt.

Praktiska detaljer: Deltagarna ordnar och finansierar själva sina resor och logi. Ingen konferensavgift. På måndagskvällen ordnas någon form av utflykt med middag, mer information om detta senare, men meddela särskilda önskemål om diet, allergier och andra speciella behov. Vi räknar med att programmet startar på måndagen kl 10 och håller på till kl 16 på tisdagen, mer konkret schema meddelas senare. Workshopen hålls i Språkbankens lokaler, Lennart Torstenssonsgatan 8 i centrala Göteborg. Närbelägna hotell är Panorama http://www.panorama.se/, Hotel Lorensberg, http://www.hotel-lorensberg.se/ och Park Avenue http://www.elite.se/hotell/goteborg/park/ 

Anmälan till workshopen görs till [hidden email] senast 7 maj, men hör gärna av er så tidigt som möjligt.  


Varmt välkomna!
Cai Alfredson
för
LitteraturbankenIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Workshop-om-digital-utgivning-Goteborg-28-29-maj-2012-tp3650722p3650722.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email ml-node+[hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML