SV: Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

Johnny Kondrup
Kære Jesper
 
Du må gerne være med, forudsat at der er plads i lokalet, og det kan jeg ikke forestille mig blive noget problem!
 
Venligst
Johnny
 

Fra: jgn [via NNE-medlemmer] [ml-node+[hidden email]]
Sendt: 9. marts 2012 08:27
Til: Johnny Kondrup
Emne: Re: Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

Kære Johnny
Det ser meget spændende ud. Ville der være mulighed for, at jeg som ikke-stipendiat overværede de enkelte forelæsninger?
Mange hilsner
Jesper

Den 08/03/12 16.17, Johnny Kondrup [via NNE-medlemmer] skrev:
Kære NNE-medlemmer

Med dette vil jeg gøre opmærksom på et ph.d.-uddannelseskursus (doktorandkurs), som afholdes på Københavns Universitet den 18.-19. juni:
"Discussing Text and Work (Tekst og værk - til diskussion)".

Der er en del editionsfilologisk relevant stof i kurset - og mulighed for at høre et par af fagets internationale forskere, som ikke så tit kommer til Skandinavien.

Følg linket: http://phd.hum.ku.dk/cultlitart/courses/tekst_og_vaerk_-_til_diskussion/

Venlige hilsener
Johnny Kondrup


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Ph-d-kursus-doktorandkurs-tp3809929p3809929.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAMLIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Ph-d-kursus-doktorandkurs-tp3809929p3811969.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email ml-node+[hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML