Referanse til Helmer blå?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Referanse til Helmer blå?

hildeboe
Administrator
Hei, er det noen av dere som kan hjelpe meg med en referanse til den danske folkevisa Helmer Blå, jf. den eneste referansen jeg fant online:
Herr Helmer på Google Books
Jeg skulle også gjerne sett selve viseteksten, men en referanse gir meg jo den muligheten :-) På forhånd takk! Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Referanse til Helmer blå?

Espen S. Ore
Prøver du med Helmer Blaa i stedet, kommer du litt lenger. Her er for eksempel ett funn:

http://tinyurl.com/lhhgmct

Espen

Den 12.01.2015 13:04, skrev hildeboe [via NNE-medlemmer]:
Hei, er det noen av dere som kan hjelpe meg med en referanse til den danske folkevisa Helmer Blå, jf. den eneste referansen jeg fant online:
Herr Helmer på Google Books
Jeg skulle også gjerne sett selve viseteksten, men en referanse gir meg jo den muligheten :-) På forhånd takk! Vennlig hilsen Hilde


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Referanse-til-Helmer-bl-tp4023012.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML