Re: Referanse til Helmer blå?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Referanse til Helmer blå?

hildeboe
Administrator
Tusen takk til dere begge to, Johnny og Espen!
Så flott at dere begge hadde svar på rede hånd :-)
Takk igjen,
Hilde

2015-01-12 13:33 GMT+01:00 Johnny Kondrup [via NNE-medlemmer] <[hidden email]>:

I Danmarks gamle Folkeviser (DgF) hedder han Hr. Hjælmer og har nr. 415 (findes i bd. 7, s. 201-213).

 

Venlige hilsener

Johnny

 

Johnny Kondrup

professor, dr.phil.

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet

Njalsgade 120

DK-2300 København S

 

DIR 35 32 83 63

MOB 23 86 37 01

 

 

HUM_bomaerke

 

 

Fra: Espen S. Ore [via NNE-medlemmer] [mailto:[hidden email][hidden email]]
Sendt: 12. januar 2015 13:18
Til: Johnny Kondrup
Emne: Re: Referanse til Helmer blå?

 

Prøver du med Helmer Blaa i stedet, kommer du litt lenger. Her er for eksempel ett funn:

http://tinyurl.com/lhhgmct

Espen

Den 12.01.2015 13:04, skrev hildeboe [via NNE-medlemmer]:

Hei, er det noen av dere som kan hjelpe meg med en referanse til den danske folkevisa Helmer Blå, jf. den eneste referansen jeg fant online:
Herr Helmer på Google Books
Jeg skulle også gjerne sett selve viseteksten, men en referanse gir meg jo den muligheten :-) På forhånd takk! Vennlig hilsen Hilde

 


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:

http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Referanse-til-Helmer-bl-tp4023012.html

To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML

If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:

http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Referanse-til-Helmer-bl-tp4023012p4023013.html

To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/SV-Referanse-til-Helmer-bl-tp4023014.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML

hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/