Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

Johnny Kondrup
Kære NNE-medlemmer

Med dette vil jeg gøre opmærksom på et ph.d.-uddannelseskursus (doktorandkurs), som afholdes på Københavns Universitet den 18.-19. juni:
"Discussing Text and Work (Tekst og værk - til diskussion)".

Der er en del editionsfilologisk relevant stof i kurset - og mulighed for at høre et par af fagets internationale forskere, som ikke så tit kommer til Skandinavien.

Følg linket: http://phd.hum.ku.dk/cultlitart/courses/tekst_og_vaerk_-_til_diskussion/

Venlige hilsener
Johnny Kondrup
jgn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

jgn
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ph.d.-kursus (doktorandkurs)

a.m.b.bjorkoy
In reply to this post by Johnny Kondrup
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.