Påminnelse om NNE 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påminnelse om NNE 2013

hildeboe
Administrator
NNE-konferansen 2013 11.–13.10 2013

NNE’s 13. konferanse arrangeres i Oslo 11.–13. oktober på Lysebu, Fondet for dansk-norsk samarbeids norske konferanseeiendom. Konferansens hovedtema er "Sensur og edisjonsfilologi", og bidragene vil være både overblikksforelesninger og nærmere presentasjoner av utgaver, forfatterskaper og sjangere som har berøringspunkter med problemfeltet tekstkritikk og sensur.

Lysebu ligger på Voksenåsen, med utsikt over Sørkedalen. Ta t-banens linje 1 mot Frognerseteren og gå av på Voksenkollen stasjon. Herfra er det skiltet til Lysebu. Konferansesenteret er del av "De historiske hoteller og spisesteder" i Norge og har et svært godt kjøkken.

Påmeldingsfrist: 
12.
august på
 https://epay.uio.no/pay/shop.ordercreate.action?project=103930 Konferanseavgiften
 er 
på 
NOK
1000,‐ og
 dekker 
kost 
og 
opphold.
 Utgifter
 til
 transport
 er
 ikke
 inkludert.

Spesielle behov ved oppholdet (f.eks. vegetarkost) kan meddeles ved påmeldingen. Andre spørsmål kan rettes til arrangørene: Christian Janss (christian.janss@ilos.uio.no), Hilde Bøe (hildeboee@gmail.com) eller Stine Brenna Taugbøl (s.b.taugbol@ibsen.uio.no).

Vi ønsker alle hjertelig velkomne!

P R O G R A M

Fredag 11. oktober

17.00 Velkomst, informasjon
17.15 Mona Ringvej (Oslo), Carl Gustaf Spangenberg (Uppsala), Lars Folke Landgrén (Helsingfors): Sensuren i Norden. Historisk overblikk
19.30 Middag

Lørdag 12. oktober

09.00 Hans Walter Gabler (München): Sensur och copy-text editing: hur Fredson Bowers såg och löste problemet
09.45 Kaffepause
10.00 Henrik Yde (København): N.F.S. Grundtvigs politiske selvcensur i Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole (1837)
11.00 Staffan Bengtsson (Uppsala): Thomas Thorilds Om det allmänna förståndets frihet
12.30 Lunsj
13.30 Spasertur i skogen
15.30 Henrik Knif (Helsingfors): Anders Chydenius och tryckfriheten
16.30 Daniel Möller (Lund): Olof von Dalin och censuren i Witterhets-Arbeten
17.15 Fruktpause
17.30 Helene Grønlien (Oslo): Kirkesalmens varianter – mellom kirkepolitisk og litterær sensur
18.00 Åsta Marie Bjorvand Bjørkøy (Oslo): "Det er jo bare en skoleutgave"
20.00 Middag
        Kunstnerisk innslag

Søndag 13. oktober

9.30 Henrik Horstbøll (Lund): Autor, nouvellist og skribent – Jakob Chr. Bies forvandlinger på 1760'erne og 70'ernes  bogmarked
10.30 Nina M. Evensen (Oslo): Sensur som politisk tilpasning
11.00 Kaffepause
11.30 Avsluttende diskusjon
12.30 Lunsj

Avreise
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/