Ny organisasjon: Digital Humaniora i Norden

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ny organisasjon: Digital Humaniora i Norden

hildeboe
Administrator
Hei alle sammen,
jeg har akkurat fått høre om stiftelsen av Digital Humanities in the Nordic Countries, eller på norsk, Digital Humaniora i Norden. Les mer på bloggen til Annika Rockenberger, som er en av stifterne:

http://www.annikarockenberger.com/?p=315

Veldig spennende initiativ, så jeg ser fram til å følge organisasjonen framover!
Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny organisasjon: Digital Humaniora i Norden

hildeboe
Administrator
Digital Humaniora i Norden har fått egen hjemmeside:

http://dig-hum-nord.eu/?page_id=34&lang=sv

Konferanse i Oslo i 2016!
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/