Nordisk Forum for Boghistorie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nordisk Forum for Boghistorie

Klaus Nielsen
Kære alle

Hermed en reklame for en boghistorisk pendant til NNE, som kunne være interessant for netværkets medlemmer:

NORDISK FORUM FOR BOGHISTORIE

På forummets nye hjemmeside kan man læse bidragene fra det seneste af vores seminarer, finde information om forummet og dets medlemmer samt læse og poste nyheder om arrangementer og lignende på vores opslagstavle.

Editionsfilologi og boghistorie er to nært beslægtede discipliner, og jeg tror, at der mellem NNE’s og NFFB’s medlemmer kunne være grobund for en frugtbar faglig udveksling. Medlemskab er gratis og uforpligtende og alle er velkomne. Også ikke-medlemmer kan poste nyt på hjemmesiden.

Bedste hilsner
Klaus Nielsen

Ph.d.-studerende
Københavns Universitet