Nasjonalbiblioteket i Oslo: Forskningsbibliotekar - litteratur og kildeutgivelser

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nasjonalbiblioteket i Oslo: Forskningsbibliotekar - litteratur og kildeutgivelser

hildeboe
Administrator
Nasjonalbiblioteket i Oslo s√łker etter en "Forskningsbibliotekar - litteratur og kildeutgivelser - Avdeling for forskning og formidling", se:

http://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=2049426757&company_id=154128910&cols=2,3,4,7&orderby=4&listtype=2&urltarget=_top

Edisjonsfilologi er etterspurt!

Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/