NNE:s nyhetsbrev maj 2011

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NNE:s nyhetsbrev maj 2011

Petra Söderlund
NNE:s nyhetsbrev maj 2011 Hej!

Maj månad närmar sig med stormsteg – och med det även NNE:s nästa nyhetsbrev. Än så länge är det mycket tunt med bidrag – men förhoppningsvis har någon på e-postlistan något att meddela.

Hoppas

/Petra
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vedr. NNE:s nyhetsbrev maj 2011

Ellen Nessheim Wiger
Hei Petra,
når er siste frist for bidrag?

Vennlig hilsen
Ellen, bokselskap.no

--- Den tir 2011-04-26 skrev Petra Söderlund [via NNE-medlemmer] <[hidden email]>:

Fra: Petra Söderlund [via NNE-medlemmer] <[hidden email]>
Emne: NNE:s nyhetsbrev maj 2011
Til: "ellenwiger" <[hidden email]>
Dato: Tirsdag 26. april 2011 16.30

NNE:s nyhetsbrev maj 2011 Hej!

Maj månad närmar sig med stormsteg – och med det även NNE:s nästa nyhetsbrev. Än så länge är det mycket tunt med bidrag – men förhoppningsvis har någon på e-postlistan något att meddela.

Hoppas

/PetraIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Mark-Twain-tp2784024p2866279.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vedr. NNE:s nyhetsbrev maj 2011

Petra Söderlund
Det vore fint om jag hade bidraget/n den 20:e maj (vilket alltså  
gäller även övriga på e-postlistan som tänkt sig att få med något  
meddelande i nyhetsbrevet).

/Petra

>
>
> Hei Petra,
> når er siste frist for bidrag?
>
> Vennlig hilsen
> Ellen, bokselskap.no
>
> --- Den tir 2011-04-26 skrev Petra Söderlund [via NNE-medlemmer]  
> <[hidden email]>:
>
> Fra: Petra Söderlund [via NNE-medlemmer]  
> <[hidden email]>
> Emne: NNE:s nyhetsbrev maj 2011
> Til: "ellenwiger" <[hidden email]>
> Dato: Tirsdag 26. april 2011 16.30
>
>
>
>
>
> NNE:s nyhetsbrev maj 2011
>
>
> Hej!
>
>
>
> Maj månad närmar sig med stormsteg – och med det även NNE:s nästa  
> nyhetsbrev. Än så länge är det mycket tunt med bidrag – men  
> förhoppningsvis har någon på e-postlistan något att meddela.
>
>
>
> Hoppas
>
>
>
> /Petra
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> If you reply to this email, your message will be added to the  
> discussion below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Mark-Twain-tp2784024p2866279.html
>
>
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email  
> [hidden email]
>
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
>
>
> _______________________________________________
> If you reply to this email, your message will be added to the  
> discussion below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/NNE-s-nyhetsbrev-maj-2011-tp2866279p2946625.html
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email  
> [hidden email]
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, visit  
>