Mark Twain

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mark Twain

Espen S. Ore
Mark Twains selvbiografi har kommet på papir (det har den også
tilsynelatende gjort før et par ganger, men det er en annen historie -
se innledningen til den nye utgaven).

Hvis Dagens Næringsliv skulle ringe og spørre meg med edt første, er det
den jeg har på anttbordet. Men den finnes også elektronisk, det har den
gjort siden i fjor høst. Den er en av flere utgaver fra The Mark Twain
Project. Og den elektroniske utgaven er til og med en *godkjent*
elektronisk utgave (se lenkene nedenfor).

I Menota (arkiv for nordiske elektroniske tekster) har man definert tre
nivåer for dokumenter som oppfyller standardkrav for å kunne gå inn i
arkivet. Er dette noe som kunne være en oppgave for NNE? Lage en
kravspesifikasjon for elektroniske utgaver, gjerne med flere nivåer
definert, slik at utgaveprosjekter kan forhåndserklære at de arbeider
mot en utgave på det eller det nivå, og slik at man i ettertid faktisk
kan se om kravene er oppfylt?

Vennlig hilsen
Espen Ore

Her er noen lenker til Mark Twain-prosjektet:

http://bancroft.berkeley.edu/MTP/
http://www.marktwainproject.org/
http://www.marktwainproject.org/about_peerreview.shtml
http://www.marktwainproject.org/xtf/view?docId=works/MTDP10362.xml;style=work;brand=mtp
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mark Twain

hildeboe
Administrator
Hei Espen, nå svarer jeg for meg selv og ikke som medlem av planleggingsgruppen siden dette ikke er diskutert i gruppen, i alle fall ikke mens jeg har vært medlem.

NNE har hittil ikke inntatt en rolle som giver av retningslinjer og krav for edisjonsfilologiske utgaver, og såvidt meg bekjent har det heller ikke vært diskutert om man skulle gjøre det. Jeg vet jo at en del andre edisjonsfilologiske organisasjoner gjør det, bla. har f.eks. Det norske språk- og litteraturselskap gjort det for sine egne utgaver, og Modern Language Association of America har også laget egne retningslinjer, se http://www.mla.org/resources/documents/rep_scholarly/cse_guidelines. I NSLs tilfelle gjelder retningslinjene kun trykte bøker, MLAs kjenner jeg ikke i detalj er jeg redd.

Jeg ser jo umiddelbart at det kunne være nyttig med en slik felles forståelse av hva som skal inngå i en nettutgave og gjerne da en spesifikasjon med flere nivåer eller kategorier, men det står for meg som en vanskelig oppgave å gå løs på en slik spesifikasjon. Har du tenkt noe mer (detaljert eller konkret) rundt hva som skulle inngå i den?

Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mark Twain

Espen S. Ore
In reply to this post by Espen S. Ore
On 11.04.2011 09:15, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:

> Hei Espen, nå svarer jeg for meg selv og ikke som medlem av
> planleggingsgruppen siden dette ikke er diskutert i gruppen, i alle fall
> ikke mens jeg har vært medlem.
>
> NNE har hittil ikke inntatt en rolle som giver av retningslinjer og krav
> for edisjonsfilologiske utgaver, og såvidt meg bekjent har det heller
> ikke vært diskutert om man skulle gjøre det. Jeg vet jo at en del andre
> edisjonsfilologiske organisasjoner gjør det, bla. har f.eks. Det norske
> språk- og litteraturselskap gjort det for sine egne utgaver, og Modern
> Language Association of America har også laget egne retningslinjer, se
> http://www.mla.org/resources/documents/rep_scholarly/cse_guidelines. I
> NSLs tilfelle gjelder retningslinjene kun trykte bøker, MLAs kjenner jeg
> ikke i detalj er jeg redd.
>
> Jeg ser jo umiddelbart at det kunne være nyttig med en slik felles
> forståelse av hva som skal inngå i en nettutgave og gjerne da en
> spesifikasjon med flere nivåer eller kategorier, men det står for meg
> som en vanskelig oppgave å gå løs på en slik spesifikasjon. Har du tenkt
> noe mer (detaljert eller konkret) rundt hva som skulle inngå i den?

Det kunne jo være fristende å sette opp et absolutt minimum som at en
teksts kilde skal være dokumentert: hvis dette er digitalisert fra
papir, hva er i så fall papirversjonen(e), hvis dette er originalt
digitalt noe om ansvarlige/skyldige? Osv. Jeg er som sagt litt inspirert
av Menota som har satset på en ganske lav terskel for å få med
dokumenter i stedet for å satse på det perfekte.

Espen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mark Twain

hildeboe
Administrator
Ja, dette er det enkelt å være enig i :-)

Kunne man som en start adoptere Menotas kriterier, eller er det noe i dem som ikke passer generelt?

I et arkiv som Menota syns jeg lav terskel er en god strategi. Vi har gjort noe tilsvarende i bokselskap.no, hvor bokselskap-utgivelser er ikke-ederte grunntekster hvor utgave-opplysninger osv. er kjent, mens NSL-utgivelser er vitenskapelige utgaver som følger de krav NSL stiller. Andre utgivere kan publisere sine tekster under sitt navn og står da selv ansvarlig for innhold og standard. NSL ønsker seriøse utgivere med kvalitetssikrede tekster, så utgiverne er likevel ikke hvem som helst og det er ikke hva som helst som blir lagt ut.

Når det gjelder "frittstående" og/eller enkeltstående prosjekter så stiller det seg annerledes, og jeg skjønner at det er da du tenker deg at NNE kunne bidratt med kriterier og nivåer eller kategorier?

Hilde

Den 11. april 2011 09:50 skrev espen [via NNE-medlemmer] <[hidden email]> følgende:
On 11.04.2011 09:15, hildeboe [via NNE-medlemmer] wrote:

> Hei Espen, nå svarer jeg for meg selv og ikke som medlem av
> planleggingsgruppen siden dette ikke er diskutert i gruppen, i alle fall
> ikke mens jeg har vært medlem.
>
> NNE har hittil ikke inntatt en rolle som giver av retningslinjer og krav
> for edisjonsfilologiske utgaver, og såvidt meg bekjent har det heller
> ikke vært diskutert om man skulle gjøre det. Jeg vet jo at en del andre
> edisjonsfilologiske organisasjoner gjør det, bla. har f.eks. Det norske
> språk- og litteraturselskap gjort det for sine egne utgaver, og Modern
> Language Association of America har også laget egne retningslinjer, se
> http://www.mla.org/resources/documents/rep_scholarly/cse_guidelines. I
> NSLs tilfelle gjelder retningslinjene kun trykte bøker, MLAs kjenner jeg
> ikke i detalj er jeg redd.
>
> Jeg ser jo umiddelbart at det kunne være nyttig med en slik felles
> forståelse av hva som skal inngå i en nettutgave og gjerne da en
> spesifikasjon med flere nivåer eller kategorier, men det står for meg
> som en vanskelig oppgave å gå løs på en slik spesifikasjon. Har du tenkt
> noe mer (detaljert eller konkret) rundt hva som skulle inngå i den?
Det kunne jo være fristende å sette opp et absolutt minimum som at en
teksts kilde skal være dokumentert: hvis dette er digitalisert fra
papir, hva er i så fall papirversjonen(e), hvis dette er originalt
digitalt noe om ansvarlige/skyldige? Osv. Jeg er som sagt litt inspirert
av Menota som har satset på en ganske lav terskel for å få med
dokumenter i stedet for å satse på det perfekte.

EspenIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Re-Mark-Twain-tp2805718p2805718.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.

hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/