Lansering av ny tekstkritisk utgave av Amtmandens Døttre

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lansering av ny tekstkritisk utgave av Amtmandens Døttre

Ellen Nessheim Wiger
Velkommen til eboklansering på Nasjonalbiblioteket i Oslo!

Mandag 2. september, kl. 14 lanserer Det norske språk- og litteraturselskap sin nye tekstkritiske utgave av Camilla Colletts Amtmandens Døttre. Boka utgis på bokselskap.no (digital utgave), og er basert på førsteutgaven fra 1854/55. I tillegg til den tekstkritiske utgaven, vil det også legges ut en parallellvisning, slik at man kan se første- og tredjeutgave side om side.

http://www.nb.no/Hva-skjer/Arrangementer/Kalender/%28day%29/2/%28month%29/9/%28year%29/2013