KulturNav, nettsted for felles autoritetslister

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KulturNav, nettsted for felles autoritetslister

hildeboe
Administrator
Tidligere i høst lanserte Norsk Kulturråd og Kultur-IT nettstedet KulturNav:

http://kulturnav.org

Her er hensikten med nettstedet:

"KulturNav är en webbplats för att skapa, förvalta och distribuera gemensam öppen terminologi och auktoriteter med fokus på behovet hos museer och andra kulturarvsinstitutioner. KulturNav gör det möjligt att skapa och förvalta gemensamma listor över termer, personer, organisationer, platser och händelser. Dessa listor kan sedan användas vid katalogisering av objekt i samlingarna."

Jeg har meldt min interesse for å teste dette og har planer om å få lastet inn person- og institusjonsregistrene som vi bruker i emunch.no. Det hadde vært spennende om dere andre her som har slike registre kunne tenke dere å være med på å teste om dette er veien å gå for å få til en fellesnordisk plattform for arbeidet med autoritetslister.

Kanskje kunne testing av KulturNav være tema for neste års digital workshop i NNE?

Vennlig hilsen Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/