Konferenstips

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferenstips

Petra Söderlund
Hej!

Här kommer tips på en konferens i maj (i Köpenhamn) som borde passa flera i NNE: http://engerom.ku.dk/clickonknowledge/call/

Paper-proposals tas fortfarande emot, för den som skyndar sig att kontakta arrangörerna (OBS gäller även fastän det på webbsidan står att det är för sent). Jag har själv blivit snudd på tvingad att hålla ett paper om digitala variantförteckningar - eftersom det är så inte om skandinaver i det annars interantionella sällskapet. Nu finns en chans att ändra på det...

Hälsar

/Petra