Från XML till tryckt bok?

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Från XML till tryckt bok?

Petra Söderlund
Hej alla!

Jag utnyttjar nu e-postslistan för att sondera era (eventuella) erfarenheter och/eller funderingar kring hur man bäst genererar tryckta böcker från XML. Selma Lagerlöf-arkivet har från början haft i åtanke att den som så önskar ska kunna generera tryckta böcker från den digitala utgåvan, utan att vi närmare funderat över hur detta ska gå till i praktiken. Nu är tanken att Svenska Vitterhetssamfundet år 2013 eller 2014 ska ge ut “Ur Gösta Berlings saga” (fem kapitel ur boken “Gösta Berlings saga”, som Lagerlöf 1891 vann en pristävling i Idun med, innan hela boken utkom) och då (förhoppningsvis) kunna ha det arbetet som ett pilotprojekt för hur man gör när man vill skapa ett heloriginal till en tryckt bok utifrån ett antal XML-filer. Jag har varit i kontakt med Mats Dahlström om detta och efter litet sonderingar tyckte han att det verkade som om den framkomligaste vägen vore att importera filerna till LaTex  (via XSLT), alltså: XML > XSLT > LaTex > pdf. (Mats kommentera gärna detta! :-))

Jag skulle gärna vilja få litet input och kunniga reflexioner kring er som har någon form av erfarenhet kring detta, känner någon som faktiskt jobbat praktiskt med transformering från XML till tryckt bok eller åtminstone har undersökt möjligheterna. Själv har jag (efter tips från Mats D) läst tråden som följer på detta meddelande:

http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442

Och här finns en bra sammanfattning: http://wiki.tei-c.org/index.php/Publishing_printed_critical_editions_from_TEI

Jag måste erkänna att jag i min stora naivitet trodde att det finns nån form av mjukvara där man bara kunde mata in de filer man ville göra bok av och sen i princip trycka på en knapp och så hade man ett heloriginal till en bok. :-) Men den framtiden tycks (ännu) inte vara här. Eller?

/Petra
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Från XML till tryckt bok?

Espen S. Ore
For noen år siden prøvde jeg å bruke Sebastian Rahtz' oppsett for å
konvertere TEI/XML til PDF (og dermed til bok). Dette tror jeg fortsatt
er mulig, men jeg hadde noen problemer og fikk dårlig tid, så jeg
eksporterte til OpenOffice (!) og laget boken derfra.

Ved å bruke konvertering til PDF (gjerne inne i Oxygen) kan man også
bruke FO-filen som mellomversjon og redigere denne direkte før man
kjører siste konvertering til PDF for trykksats.

Vennlig hilsen
Espen Ore

On 16. feb. 2012 08:50, Petra Söderlund [via NNE-medlemmer] wrote:

> Hej alla!
>
> Jag utnyttjar nu e-postslistan för att sondera era (eventuella)
> erfarenheter och/eller funderingar kring hur man bäst genererar tryckta
> böcker från XML. Selma Lagerlöf-arkivet har från början haft i åtanke
> att den som så önskar ska kunna generera tryckta böcker från den
> digitala utgåvan, utan att vi närmare funderat över hur detta ska gå
> till i praktiken. Nu är tanken att Svenska Vitterhetssamfundet år 2013
> eller 2014 ska ge ut “Ur Gösta Berlings saga” (fem kapitel ur boken
> “Gösta Berlings saga”, som Lagerlöf 1891 vann en pristävling i Idun med,
> innan hela boken utkom) och då (förhoppningsvis) kunna ha det arbetet
> som ett pilotprojekt för hur man gör när man vill skapa ett heloriginal
> till en tryckt bok utifrån ett antal XML-filer. Jag har varit i kontakt
> med Mats Dahlström om detta och efter litet sonderingar tyckte han att
> det verkade som om den framkomligaste vägen vore att importera filerna
> till LaTex (via XSLT), alltså: XML > XSLT > LaTex > pdf. (Mats
> kommentera gärna detta! :-))
>
> Jag skulle gärna vilja få litet input och kunniga reflexioner kring er
> som har någon form av erfarenhet kring detta, känner någon som faktiskt
> jobbat praktiskt med transformering från XML till tryckt bok eller
> åtminstone har undersökt möjligheterna. Själv har jag (efter tips från
> Mats D) läst tråden som följer på detta meddelande:
>
> http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442
> <http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442>
>
> Och här finns en bra sammanfattning:
> http://wiki.tei-c.org/index.php/Publishing_printed_critical_editions_from_TEI
>
> Jag måste erkänna att jag i min stora naivitet trodde att det finns nån
> form av mjukvara där man bara kunde mata in de filer man ville göra bok
> av och sen i princip trycka på en knapp och så hade man ett heloriginal
> till en bok. :-) Men den framtiden tycks (ännu) inte vara här. Eller?
>
> /Petra
>
> ------------------------------------------------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749428.html
>
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email
> [hidden email]
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here
> <
> NAML
> <
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Från XML till tryckt bok?

dick.claesson
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Från XML till tryckt bok?

Anon
Det står mig ikke lysende klart hvad det er for en å D. ikke vil over for at hente hvilket vand? Petra har en xml-tekst og vil gerne have en bog, det er vel en legitim opgave?
 
Bortset fra det, har D. den pointe at en bog har særlige træk som man må tænke på, fx:
 
En bog har sider. Det vil sige at kunstige sideskift skal overvejes hvor nye afsnit begynder for at undgå det sætteren kalder 'horeunger'. Det vil sige at afsnit og rubrikker skal være mærket som sådanne i xml-teksten. Der er også forskel på recto- og versosider.
 
En bog har linjer, og ofte fast bagkant, hvilket gør orddeling relevant. Orddeling gøres automatisk eller semi-automatisk på moderne sætterier, men kan naturligvis også forberedes i xml-teksten. Resultatet kan i praksis først konstateres når linjerne er 'låst' i den færdige bogtekst.
 
Endelig er der afstande mellem linjer eller ord som først kan afstemmes når man ser den færdige tekstside. Fx må mellemrummende i hinanden følgende linjer ikke danne 'bække', det forstyrrer læsningen og ser ikke pænt ud. Nogle layoutere vil fx i navne som H.C. Andersen lave et ¼ mellemrum mellem H. og C. og måske lidt mere en ½ mellemrum mellem C. og Andersen. Den slags er det vanskeligt at mærke for i xml.
 
I en fagtekst skal man tænke på sidehenvisninger og noter.
 
 
Alt dette bør et moderne sætteri kunne klare ud fra en xml-tekst. Jeg kender ikke til noget standardsoftware som uden menneskelig indblanding kan løse opgaven; hvis det findes vil det i det mindste kræve at teksten xml-mærkes med henblik på alle bogens særlige egenskaber. Her kommer det naturligvis an på hvor høj en kvalitet man ønsker.
 

Karsten Kynde
Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet
Farvergade 27D, 1463 København K
3376 6913, [hidden email]

Husk: Kierkegaard skal læses på nettet · sks.dk

PS En teknisk detalje: Petra nævner en proces som helt sikkert er en mulig vej at gå: XML > XSLT > LaTex > pdf. XSLT er dog ikke et format, men et transformationsprogram, hvori man angiver hvilke TEI/xml-koder der skal blive til hvilke LaTex koder. Der er her det store arbejde ligger. Fra LaTex-filen kan man entydigt generere en pdf fil som kan trykkes.
 

From: dick.claesson [via NNE-medlemmer] [mailto:[hidden email]]
Sent: 16. februar 2012 09:01
To: Karsten Kynde
Subject: Re: Från XML till tryckt bok?

Oavsett hur man rent tekniskt löser det hela – d.v.s. grundformat och transformering till ”tryckbar” text – så behöver man förr eller senare ha in en layoutare som ordnar det hela till en snygg bok. Om man utgår från existerande paketlösningar kommer den tryckta boken att se mycket torftig ut, rent typografiskt. Den mänskliga handen måste in och ordna till det hela, göra skönhet av kod, göra läsbar text.

Frågan är hur mycket man vinner på att göra så här? Om det inte handlar om stora volymer (ex. oräkneliga antal volymer som ska massproduceras från ett ofantligt stort material) så misstänker jag att detta är att gå över ån efter vatten.

D.


16 feb 2012 kl. 08:55 skrev espen [via NNE-medlemmer]:

For noen år siden prøvde jeg å bruke Sebastian Rahtz' oppsett for å
konvertere TEI/XML til PDF (og dermed til bok). Dette tror jeg fortsatt
er mulig, men jeg hadde noen problemer og fikk dårlig tid, så jeg
eksporterte til OpenOffice (!) og laget boken derfra.

Ved å bruke konvertering til PDF (gjerne inne i Oxygen) kan man også
bruke FO-filen som mellomversjon og redigere denne direkte før man
kjører siste konvertering til PDF for trykksats.

Vennlig hilsen
Espen Ore

On 16. feb. 2012 08:50, Petra Söderlund [via NNE-medlemmer] wrote:

> Hej alla!
>
> Jag utnyttjar nu e-postslistan för att sondera era (eventuella)
> erfarenheter och/eller funderingar kring hur man bäst genererar tryckta
> böcker från XML. Selma Lagerlöf-arkivet har från början haft i åtanke
> att den som så önskar ska kunna generera tryckta böcker från den
> digitala utgåvan, utan att vi närmare funderat över hur detta ska gå
> till i praktiken. Nu är tanken att Svenska Vitterhetssamfundet år 2013
> eller 2014 ska ge ut “Ur Gösta Berlings saga” (fem kapitel ur boken
> “Gösta Berlings saga”, som Lagerlöf 1891 vann en pristävling i Idun med,
> innan hela boken utkom) och då (förhoppningsvis) kunna ha det arbetet
> som ett pilotprojekt för hur man gör när man vill skapa ett heloriginal
> till en tryckt bok utifrån ett antal XML-filer. Jag har varit i kontakt
> med Mats Dahlström om detta och efter litet sonderingar tyckte han att
> det verkade som om den framkomligaste vägen vore att importera filerna
> till LaTex (via XSLT), alltså: XML > XSLT > LaTex > pdf. (Mats
> kommentera gärna detta! :-))
>
> Jag skulle gärna vilja få litet input och kunniga reflexioner kring er
> som har någon form av erfarenhet kring detta, känner någon som faktiskt
> jobbat praktiskt med transformering från XML till tryckt bok eller
> åtminstone har undersökt möjligheterna. Själv har jag (efter tips från
> Mats D) läst tråden som följer på detta meddelande:
>
> http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442
> <http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442>
>
> Och här finns en bra sammanfattning:
> http://wiki.tei-c.org/index.php/Publishing_printed_critical_editions_from_TEI
>
> Jag måste erkänna att jag i min stora naivitet trodde att det finns nån
> form av mjukvara där man bara kunde mata in de filer man ville göra bok
> av och sen i princip trycka på en knapp och så hade man ett heloriginal
> till en bok. :-) Men den framtiden tycks (ännu) inte vara här. Eller?
>
> /Petra
>
> ------------------------------------------------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749428.html
>
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email
> <a href="x-msg://37/user/SendEmail.jtp?type=node&amp;node=3749437&amp;i=0" target="_top" rel="nofollow" link="external">[hidden email]
> To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here
> <<a href="x-msg://37/" target="_top" rel="nofollow" link="external">
> NAML
> <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749437.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749441.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Från XML till tryckt bok?

dick.claesson
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Från XML till tryckt bok?

Petra Söderlund
In reply to this post by Anon
Re: Från XML till tryckt bok? Hej igen!

Det är sant, Dick, att det är ju inte bara att konvertera XML till ett heloriginal – det behövs professionellt layoutande för att man ska slippa skämmas för slutprodukten. Däremot vet jag inte om jag kan hålla med om det där med att gå över ån efter vatten. Ofta heter det ju att fördelen med XML är att det går att generera flera olika ut-format från XML-filer. Och då vore det väl själva sjutton också om man inte ska ha med i beräkningen att det kan finnas behov av det mest beprövade formatet hittills: tryckta böcker.

Niels: Menar du att det ni/du gör också är att skapa en snyggt layoutad tryckt bok från flera olika XML-dokument? För det vi skulle vilja göra i SLA är inte bara att få till ett heloriginal med texten till ett verk, det ska också finnas ord- och sakförklaringar, textkritisk kommentar och introducerande text – och allt ligger i olika XML-dokument och layoutat för visning online men alltså inte alls för bokformat. Som Dick skriver så behövs det lika delar tekniskt och layoutmässigt kunnande för att få till det.

/Petra

Den 2012-02-16 10.25, skrev "kk [via NNE-medlemmer]" <ml-node+s973353n3749607h25@...>:

Det står mig ikke lysende klart hvad det er for en å D. ikke vil over for at hente hvilket vand? Petra har en xml-tekst og vil gerne have en bog, det er vel en legitim opgave?

Bortset fra det, har D. den pointe at en bog har særlige træk som man må tænke på, fx:

En bog har sider. Det vil sige at kunstige sideskift skal overvejes hvor nye afsnit begynder for at undgå det sætteren kalder 'horeunger'. Det vil sige at afsnit og rubrikker skal være mærket som sådanne i xml-teksten. Der er også forskel på recto- og versosider.

En bog har linjer, og ofte fast bagkant, hvilket gør orddeling relevant. Orddeling gøres automatisk eller semi-automatisk på moderne sætterier, men kan naturligvis også forberedes i xml-teksten. Resultatet kan i praksis først konstateres når linjerne er 'låst' i den færdige bogtekst.

Endelig er der afstande mellem linjer eller ord som først kan afstemmes når man ser den færdige tekstside. Fx må mellemrummende i hinanden følgende linjer ikke danne 'bække', det forstyrrer læsningen og ser ikke pænt ud. Nogle layoutere vil fx i navne som H.C. Andersen lave et ¼ mellemrum mellem H. og C. og måske lidt mere en ½ mellemrum mellem C. og Andersen. Den slags er det vanskeligt at mærke for i xml.

I en fagtekst skal man tænke på sidehenvisninger og noter.

 
Alt dette bør et moderne sætteri kunne klare ud fra en xml-tekst. Jeg kender ikke til noget standardsoftware som uden menneskelig indblanding kan løse opgaven; hvis det findes vil det i det mindste kræve at teksten xml-mærkes med henblik på alle bogens særlige egenskaber. Her kommer det naturligvis an på hvor høj en kvalitet man ønsker.

Karsten Kynde
Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet
Farvergade 27D, 1463 København K
3376 6913, [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3749607&i=0>
Husk: Kierkegaard skal læses på nettet · sks.dk <http://sks.dk/>
PS En teknisk detalje: Petra nævner en proces som helt sikkert er en mulig vej at gå: XML > XSLT > LaTex > pdf. XSLT er dog ikke et format, men et transformationsprogram, hvori man angiver hvilke TEI/xml-koder der skal blive til hvilke LaTex koder. Der er her det store arbejde ligger. Fra LaTex-filen kan man entydigt generere en pdf fil som kan trykkes.


From: dick.claesson [via NNE-medlemmer] [[hidden email] email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3749607&i=1> ]
Sent: 16. februar 2012 09:01
To: Karsten Kynde
Subject: Re: Från XML till tryckt bok?

Oavsett hur man rent tekniskt löser det hela – d.v.s. grundformat och transformering till ”tryckbar” text – så behöver man förr eller senare ha in en layoutare som ordnar det hela till en snygg bok. Om man utgår från existerande paketlösningar kommer den tryckta boken att se mycket torftig ut, rent typografiskt. Den mänskliga handen måste in och ordna till det hela, göra skönhet av kod, göra läsbar text.

Frågan är hur mycket man vinner på att göra så här? Om det inte handlar om stora volymer (ex. oräkneliga antal volymer som ska massproduceras från ett ofantligt stort material) så misstänker jag att detta är att gå över ån efter vatten.

D.


16 feb 2012 kl. 08:55 skrev espen [via NNE-medlemmer]:

For noen år siden prøvde jeg å bruke Sebastian Rahtz' oppsett for  å
konvertere TEI/XML til PDF (og dermed til bok). Dette tror jeg fortsatt  
er mulig, men jeg hadde noen problemer og fikk dårlig tid, så jeg  
eksporterte til OpenOffice (!) og laget boken derfra.

Ved å bruke  konvertering til PDF (gjerne inne i Oxygen) kan man også
bruke FO-filen  som mellomversjon og redigere denne direkte før man
kjører siste  konvertering til PDF for trykksats.

Vennlig hilsen
Espen Ore  

On 16. feb. 2012 08:50, Petra Söderlund [via NNE-medlemmer] wrote:  
 

>  Hej alla!
>
> Jag utnyttjar nu e-postslistan för att sondera era  (eventuella)
> erfarenheter och/eller funderingar kring hur man bäst  genererar tryckta
> böcker från XML. Selma Lagerlöf-arkivet har från  början haft i åtanke
> att den som så önskar ska kunna generera tryckta  böcker från den
> digitala utgåvan, utan att vi närmare funderat över  hur detta ska gå
> till i praktiken. Nu är tanken att Svenska  Vitterhetssamfundet år 2013
> eller 2014 ska ge ut “Ur Gösta Berlings  saga” (fem kapitel ur boken
> “Gösta Berlings saga”, som Lagerlöf 1891  vann en pristävling i Idun med,
> innan hela boken utkom) och då  (förhoppningsvis) kunna ha det arbetet
> som ett pilotprojekt för hur  man gör när man vill skapa ett heloriginal
> till en tryckt bok utifrån  ett antal XML-filer. Jag har varit i kontakt
> med Mats Dahlström om  detta och efter litet sonderingar tyckte han att
> det verkade som om  den framkomligaste vägen vore att importera filerna
> till LaTex (via  XSLT), alltså: XML > XSLT > LaTex > pdf. (Mats
> kommentera  gärna detta! :-))
>
> Jag skulle gärna vilja få litet input och  kunniga reflexioner kring er
> som har någon form av erfarenhet kring  detta, känner någon som faktiskt
> jobbat praktiskt med transformering  från XML till tryckt bok eller
> åtminstone har undersökt  möjligheterna. Själv har jag (efter tips från
> Mats D) läst tråden som  följer på detta meddelande:
>
> http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442
>  <http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind1105&L=TEI-L&D=0&O=D&T=0&P=1442>  
>
> Och här finns en bra sammanfattning:
> http://wiki.tei-c.org/index.php/Publishing_printed_critical_editions_from_TEI
>  
> Jag måste erkänna att jag i min stora naivitet trodde att det finns  nån
> form av mjukvara där man bara kunde mata in de filer man ville  göra bok
> av och sen i princip trycka på en knapp och så hade man ett  heloriginal
> till en bok. :-) Men den framtiden tycks (ännu) inte vara  här. Eller?
>
> /Petra
>
>  ------------------------------------------------------------------------  
> If you reply to this email, your message will be added to the  discussion
> below:
> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749428.html
>  
> To start a new topic under NNE-medlemmer, email
> <a  href="x-msg://37/user/SendEmail.jtp?type=node&amp;node=3749437&amp;i=0"  target="_top" rel="nofollow" link="external">[hidden email] <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749428.html>  
> To  unsubscribe from NNE-medlemmer, click here
> <<a  href="x-msg://37/" target="_top" rel="nofollow" link="external">
>  NAML
> < <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749428.html> http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>  
>

 


 
If you reply to this email, your message will  be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749437.html  
 
To  start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3749441&i=0>  
To unsubscribe from  NNE-medlemmer, click  here.
NAML <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>  
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749441.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3749607&i=2>  
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.
NAML <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>  

If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Fr-n-XML-till-tryckt-bok-tp3749428p3749607.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email ml-node+s973353n1811650h58@... To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here < . NAML <http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>