Endringer i forumet NNE-medlemmer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Endringer i forumet NNE-medlemmer

hildeboe
Administrator
Til orientering:
På grunn av tilfellene av spam og potensielle virus som den siste tiden har blitt postet i forumet har jeg ryddet i brukere og skjerper nå reglene. Det er ikke lenger tilstrekkelig å være registrert som bruker for å kunne poste her, man må være medlem. For å bli medlem må man bli godkjent av meg (det er en teknisk godkjenning). Send meg en epost, sånn at jeg ser at du har en interesse for edisjonsfilologi, så godkjenner jeg deg.
For de av dere som bare abonnerer på post herfra er det ingen endringer. Hvis dere ønsker å poste i forumet må dere imidlertid registrere dere og bli godkjent som medlem.
Jeg gjør dette for å skjerme forumet for spambots og annet tull.
Hvis jeg har kommet i skade for å slette noen som gjerne vil være med, ber jeg om at vedkommende tar kontakt, så ordner vi opp i det.
Vennlig hilsen Hilde, administrator
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/