Digital dugnad for Edvard Munchs brev

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Digital dugnad for Edvard Munchs brev

hildeboe
Administrator
Kjære edisjonsfilologer,
i dag lanserer vi vår wiki for arbeid med brevene i til-korrespondansen, se http://www.emunch.no/wiki/index.php/Edvard_Munchs_tekster
Her kan alle som ønsker registrere seg for å arbeide med korrekturlesing og koding av brev adressert til Edvard Munch.

Vi har nå lagt ut 1747 brev fra 105 avsendere, hvorav de fleste er skandinaviske, men også mange er tyskspråklige og noen franskspråklige. Nærmere halvparten av brevene i museets samling av til-korrespondanse er på tysk, så av hensyn til de tyskspråklige er også wikien delvis tilgjengelig på tysk, se http://www.emunch.no/wiki/index.php/Briefe_an_Edvard_Munch.

Brev til Munch i arkivet
Brevkort fra Ludvig Ravensberg

http://www.emunch.no/ er det også gjort store endringer, blant annet er hele katalogen over de 5842 brevene i til-korrespondansen gjort tilgjengelig. Søk er også blitt forbedret, så ta en tur innom!

Nå håper vi at vi finner engasjerte og entusiastiske frivillige som har tid til overs for Munchs korrespondanse! Og kanskje kjenner dere noen som ville like dette? Spre gjerne videre i så fall!

På forhånd takk og vennlig hilsen Hilde

hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/