CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

Krista Stinne Greve Rasmussen
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sv: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

Mats Dahlström
Bästa Krista,

ett strålande initiativ, som kan ge utmärkt synlighet för NNE inom
SHARP (jag kunde dock inte ladda ner ditt paper proposal).
Bra om en sådan här session kan lyfta fram/utgå från omständigheter som
särskilt utmärker nordisk/skandinavisk vetenskaplig utgivning jämfört
med övriga geohistoriska områden. Kan man identifiera sådana?
Jag tror slutligen att det vore bra att ha en session som blandar
teoretiska/abstrakta (concept) papers med papers orienterade mot
konkreta exempel samt materialitetsaspekter, därför hoppas jag du får in
förslag på papers om book mimicry i digitala utgåvor, t.ex.

Vänligen / Mats Dahlström


>>> "Krista Stinne Greve Rasmussen [via NNE-medlemmer]"
<[hidden email]> den 3 november 2011 12:31
>>>


Kære NNE-medlemmer

SHARP 2012 vil blive afholdt d. 26.-29. juni i Dublin. SHARP (Society
for the History of Authorship, Reading & Publishing) er et boghistorisk
selskab, men ikke uden interesse for det editionsfilologiske felt. For
at bringe de to områder tættere sammen foreslår jeg at indsende en
'session proposal' til næste års konference, der handler om "The Battle
for Books".


Titlen på den foreslåede session er: "The Concept of the Book in
Scholarly Editing". Da jeg foreslår, at sessionen begrænses til de
Nordiske lande, kunne titlen evt. være: "The Concept of the Book in
Scholarly Editing within the Nordic countries".
Formålet med sessionen er at undersøge bogen som begreb i tekstkritisk
udgivelse med særligt fokus på de nordiske lande og overgangen fra
trykte bøger til elektroniske udgaver. Afgrænsningen til Norden kunne
have den fordel, at alle foredragsholdere har kendskab til hinandens
materiale, hvilket vil give en frugtbar diskussion. Desuden er den
historiske udvikling fra trykte til elektroniske udgaver i høj grad sket
på baggrund af fælles nordiske tendenser, ikke mindst på grund af det
fælles forum som Nordisk Netværk for Editionsfilologer har udgjort.

Jeg har vedlagt et paper proposal fra mig selv med titlen "Was there
ever a battle for books?", som vil diskutere den historiske udvikling
fra trykte til elektroniske udgaver og den manglende, men måske
spirende, kamp for bogen på et begrebsmæssigt plan.

Forslag til yderligere papers kunne være, men er ikke begrænset til:


-          The future of the book in scholarly editing

-          Conceptual problems of editing an electronic scholarly
edition vs. a printed

-          Book mimicry within electronic scholarly editions

-          Versioning in printed books and electronic editions

-          Stability in books vs. instability in electronic editions

En session er på 90 minutter og består af 3 oplæg på 20 minutter samt
en diskussion på en halv time. Jeg leder derfor efter to yderligere
oplæg, samt gerne en ordstyrer. Forslag kan sendes til min mail:
[hidden email]<mailto:[hidden email]> senest torsdag d. 10. november.
Den endelige deadline for at indsende forslaget til SHARP er d. 30.
november. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål til forslaget.

SHARPS hjemmeside: http://www.sharpweb.org/ 
Det fulde 'call for papers':
http://www.tcd.ie/longroomhub/events/forthcoming/SHARP2012.php 


Venlig hilsen
Krista Stinne Greve Rasmussen
ph.d.-stipendiat

Det Humanistiske Fakultet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
TLF 35328350
MOB 41418436
www.inss.ku.dk<http://www.inss.ku.dk/>
www.danskeditionshistorie.ku.dk


[cid:image001.gif@01CC9A1E.E158C790]
_______________________________________________
If you reply to this email, your message will be added to the
discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/CFP-til-forslag-om-en-session-p-SHARP-2012-The-Battle-for-Books-tp3476845p3476845.html

To start a new topic under NNE-medlemmer, email
[hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, vi
sit
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

Krista Stinne Greve Rasmussen

Kære Mats

Tak for ordene! Jeg kan ikke svare endeligt på spørgsmålet, om hvorvidt man kan identificere særskilte nordiske tendenser. Jeg tror det og vil i hvert fald gerne have det belyst.

 

Mit eget forslag er lidt svært at finde, men det er nederst i mailen. Det kan også findes ved at følge linket til diskussionen på Nabble: http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/CFP-til-forslag-om-en-session-p-SHARP-2012-The-Battle-for-Books-tp3476845p3476845.html

 

 

Venlig hilsen

Krista Stinne Greve Rasmussen

ph.d.-stipendiat

 

Det Humanistiske Fakultet

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet

Njalsgade 120

TLF 35328350

MOB 41418436

www.inss.ku.dk

www.danskeditionshistorie.ku.dk

 

 

HUM_bomaerke

 

 

Fra: Mats Dahlström [via NNE-medlemmer] [mailto:[hidden email]]
Sendt: 3. november 2011 12:47
Til: Krista Stinne Greve Rasmussen
Emne: Sv: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

 

Bästa Krista,

ett strålande initiativ, som kan ge utmärkt synlighet för NNE inom
SHARP (jag kunde dock inte ladda ner ditt paper proposal).
Bra om en sådan här session kan lyfta fram/utgå från omständigheter som
särskilt utmärker nordisk/skandinavisk vetenskaplig utgivning jämfört
med övriga geohistoriska områden. Kan man identifiera sådana?
Jag tror slutligen att det vore bra att ha en session som blandar
teoretiska/abstrakta (concept) papers med papers orienterade mot
konkreta exempel samt materialitetsaspekter, därför hoppas jag du får in
förslag på papers om book mimicry i digitala utgåvor, t.ex.

Vänligen / Mats Dahlström


>>> "Krista Stinne Greve Rasmussen [via NNE-medlemmer]"
<[hidden email]> den 3 november 2011 12:31
>>>


Kære NNE-medlemmer

SHARP 2012 vil blive afholdt d. 26.-29. juni i Dublin. SHARP (Society
for the History of Authorship, Reading & Publishing) er et boghistorisk
selskab, men ikke uden interesse for det editionsfilologiske felt. For
at bringe de to områder tættere sammen foreslår jeg at indsende en
'session proposal' til næste års konference, der handler om "The Battle
for Books".


Titlen på den foreslåede session er: "The Concept of the Book in
Scholarly Editing". Da jeg foreslår, at sessionen begrænses til de
Nordiske lande, kunne titlen evt. være: "The Concept of the Book in
Scholarly Editing within the Nordic countries".
Formålet med sessionen er at undersøge bogen som begreb i tekstkritisk
udgivelse med særligt fokus på de nordiske lande og overgangen fra
trykte bøger til elektroniske udgaver. Afgrænsningen til Norden kunne
have den fordel, at alle foredragsholdere har kendskab til hinandens
materiale, hvilket vil give en frugtbar diskussion. Desuden er den
historiske udvikling fra trykte til elektroniske udgaver i høj grad sket
på baggrund af fælles nordiske tendenser, ikke mindst på grund af det
fælles forum som Nordisk Netværk for Editionsfilologer har udgjort.

Jeg har vedlagt et paper proposal fra mig selv med titlen "Was there
ever a battle for books?", som vil diskutere den historiske udvikling
fra trykte til elektroniske udgaver og den manglende, men måske
spirende, kamp for bogen på et begrebsmæssigt plan.

Forslag til yderligere papers kunne være, men er ikke begrænset til:


-          The future of the book in scholarly editing

-          Conceptual problems of editing an electronic scholarly
edition vs. a printed

-          Book mimicry within electronic scholarly editions

-          Versioning in printed books and electronic editions

-          Stability in books vs. instability in electronic editions

En session er på 90 minutter og består af 3 oplæg på 20 minutter samt
en diskussion på en halv time. Jeg leder derfor efter to yderligere
oplæg, samt gerne en ordstyrer. Forslag kan sendes til min mail:
[hidden email]<mailto:[hidden email]> senest torsdag d. 10. november.
Den endelige deadline for at indsende forslaget til SHARP er d. 30.
november. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål til forslaget.

SHARPS hjemmeside: http://www.sharpweb.org/ 
Det fulde 'call for papers':
http://www.tcd.ie/longroomhub/events/forthcoming/SHARP2012.php 


Venlig hilsen
Krista Stinne Greve Rasmussen
ph.d.-stipendiat

Det Humanistiske Fakultet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
TLF 35328350
MOB 41418436
www.inss.ku.dk<http://www.inss.ku.dk/>
www.danskeditionshistorie.ku.dk


[cid:[hidden email]158C790]
_______________________________________________
If you reply to this email, your message will be added to the
discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/CFP-til-forslag-om-en-session-p-SHARP-2012-The-Battle-for-Books-tp3476845p3476845.html

To start a new topic under NNE-medlemmer, email
[hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, vi
sit
To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

Petra Söderlund
In reply to this post by Krista Stinne Greve Rasmussen
Re: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books Hej Krista!

Ett jättebra förslag!  Jag ska fundera på om jag skulle kunna bidra med ett paper proposal, men jag har väldigt mycket att göra denna vecka och litet tid på mig.

/Petra


Den 2011-11-03 12.31, skrev "Krista Stinne Greve Rasmussen [via NNE-medlemmer]" <ml-node+s973353n3476845h3@...>:

Kære NNE-medlemmer
 
SHARP 2012 vil blive afholdt d. 26.-29. juni i Dublin. SHARP (Society for the History of Authorship, Reading & Publishing) er et boghistorisk selskab, men ikke uden interesse for det editionsfilologiske felt. For at bringe de to områder tættere sammen foreslår jeg at indsende en ’session proposal’ til næste års konference, der handler om ”The Battle for Books”.
 
 
Titlen på den foreslåede session er: “The Concept of the Book in Scholarly Editing”. Da jeg foreslår, at sessionen begrænses til de Nordiske lande, kunne titlen evt. være: “The Concept of the Book in Scholarly Editing within the Nordic countries”.
Formålet med sessionen er at undersøge bogen som begreb i tekstkritisk udgivelse med særligt fokus på de nordiske lande og overgangen fra trykte bøger til elektroniske udgaver. Afgrænsningen til Norden kunne have den fordel, at alle foredragsholdere har kendskab til hinandens materiale, hvilket vil give en frugtbar diskussion. Desuden er den historiske udvikling fra trykte til elektroniske udgaver i høj grad sket på baggrund af fælles nordiske tendenser, ikke mindst på grund af det fælles forum som Nordisk Netværk for Editionsfilologer har udgjort.
 
Jeg har vedlagt et paper proposal fra mig selv med titlen ”Was there ever a battle for books?”, som vil diskutere den historiske udvikling fra trykte til elektroniske udgaver og den manglende, men måske spirende, kamp for bogen på et begrebsmæssigt plan.
 
Forslag til yderligere papers kunne være, men er ikke begrænset til:


-          
The future of the book in scholarly editing

-          
Conceptual problems of editing an electronic scholarly edition vs. a printed

-          
Book mimicry within electronic scholarly editions

-          
Versioning in printed books and electronic editions

-          
Stability in books vs. instability in electronic editions


En session er på 90 minutter og består af 3 oplæg på 20 minutter samt en diskussion på en halv time. Jeg leder derfor efter to yderligere oplæg, samt gerne en ordstyrer. Forslag kan sendes til min mail: [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3476845&i=0>  senest torsdag d. 10. november. Den endelige deadline for at indsende forslaget til SHARP er d. 30. november. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål til forslaget.
 
SHARPS hjemmeside: http://www.sharpweb.org/
Det fulde ’call for papers’: http://www.tcd.ie/longroomhub/events/forthcoming/SHARP2012.php
 
 
Venlig hilsen
Krista Stinne Greve Rasmussen
ph.d.-stipendiat
 
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
TLF 35328350
MOB 41418436
www.inss.ku.dk <http://www.inss.ku.dk/>
www.danskeditionshistorie.ku.dk

 was there ever a battle for books(ksgr).docx (15K) Download Attachment </attachment/3476845/1/was%20there%20ever%20a%20battle%20for%20books%28ksgr%29.docx>

If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/CFP-til-forslag-om-en-session-p-SHARP-2012-The-Battle-for-Books-tp3476845p3476845.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email ml-node+s973353n1811650h58@... To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here < .

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

Krista Stinne Greve Rasmussen
Re: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

Hej Petra

 

Tak! Jeg håber, du kan finde tid til at lave et forslag. Det skal være maks. 400 ord, og den endelige deadline er d. 30. november, så jeg behøver ikke at have forslaget præcist på torsdag. Det ville dog være dejligt med et tilsagn sidst på ugen.

 

Andre er stadig meget velkomne!

 

 

Venlig hilsen

Krista

 

Fra: Petra Söderlund [via NNE-medlemmer] [mailto:[hidden email]]
Sendt: 7. november 2011 09:01
Til: Krista Stinne Greve Rasmussen
Emne: Re: CFP til forslag om en session på SHARP 2012 - The Battle for Books

 

Hej Krista!

Ett jättebra förslag!  Jag ska fundera på om jag skulle kunna bidra med ett paper proposal, men jag har väldigt mycket att göra denna vecka och litet tid på mig.

/Petra


Den 2011-11-03 12.31, skrev "Krista Stinne Greve Rasmussen [via NNE-medlemmer]" <ml-node+s973353n3476845h3@...>:

Kære NNE-medlemmer
 
SHARP 2012 vil blive afholdt d. 26.-29. juni i Dublin. SHARP (Society for the History of Authorship, Reading & Publishing) er et boghistorisk selskab, men ikke uden interesse for det editionsfilologiske felt. For at bringe de to områder tættere sammen foreslår jeg at indsende en ’session proposal’ til næste års konference, der handler om ”The Battle for Books”.
 
 
Titlen på den foreslåede session er: “The Concept of the Book in Scholarly Editing”. Da jeg foreslår, at sessionen begrænses til de Nordiske lande, kunne titlen evt. være: “The Concept of the Book in Scholarly Editing within the Nordic countries”.
Formålet med sessionen er at undersøge bogen som begreb i tekstkritisk udgivelse med særligt fokus på de nordiske lande og overgangen fra trykte bøger til elektroniske udgaver. Afgrænsningen til Norden kunne have den fordel, at alle foredragsholdere har kendskab til hinandens materiale, hvilket vil give en frugtbar diskussion. Desuden er den historiske udvikling fra trykte til elektroniske udgaver i høj grad sket på baggrund af fælles nordiske tendenser, ikke mindst på grund af det fælles forum som Nordisk Netværk for Editionsfilologer har udgjort.
 
Jeg har vedlagt et paper proposal fra mig selv med titlen ”Was there ever a battle for books?”, som vil diskutere den historiske udvikling fra trykte til elektroniske udgaver og den manglende, men måske spirende, kamp for bogen på et begrebsmæssigt plan.
 
Forslag til yderligere papers kunne være, men er ikke begrænset til:


-          The future of the book in scholarly editing

-          Conceptual problems of editing an electronic scholarly edition vs. a printed

-          Book mimicry within electronic scholarly editions

-          Versioning in printed books and electronic editions

-          Stability in books vs. instability in electronic editions


En session er på 90 minutter og består af 3 oplæg på 20 minutter samt en diskussion på en halv time. Jeg leder derfor efter to yderligere oplæg, samt gerne en ordstyrer. Forslag kan sendes til min mail: [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3476845&i=0>  senest torsdag d. 10. november. Den endelige deadline for at indsende forslaget til SHARP er d. 30. november. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål til forslaget.
 
SHARPS hjemmeside: http://www.sharpweb.org/
Det fulde ’call for papers’: http://www.tcd.ie/longroomhub/events/forthcoming/SHARP2012.php
 
 
Venlig hilsen
Krista Stinne Greve Rasmussen
ph.d.-stipendiat
 
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 120
TLF 35328350
MOB 41418436
www.inss.ku.dk <http://www.inss.ku.dk/>
www.danskeditionshistorie.ku.dk

 was there ever a battle for books(ksgr).docx (15K) Download Attachment </attachment/3476845/1/was%20there%20ever%20a%20battle%20for%20books%28ksgr%29.docx>


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/CFP-til-forslag-om-en-session-p-SHARP-2012-The-Battle-for-Books-tp3476845p3476845.html
To start a new topic under NNE-medlemmer, email ml-node+s973353n1811650h58@... To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here < .


To start a new topic under NNE-medlemmer, email [hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, click here.