CERL-seminar på Nasjonalbiblioteket

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CERL-seminar på Nasjonalbiblioteket

Ellen Nessheim Wiger
Kanskje av interesse for noen NNE'ere:

Tirsdag 28. oktober arrangeres CERLs årlige seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo og i år er temaet "The application of text encoding facilities to digital versions of European early books".

Se http://www.cerl.org/services/seminars/main for mer info.