Automatiske epostsvar ved fravær

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Automatiske epostsvar ved fravær

hildeboe
Administrator
Hei alle sammen, og riktig godt nyttår!
Kan de av dere som bruker automatisk epostsvar ved fravær være så vennlige å ekskludere epost som kommer fra NNE-medlemmer når dere setter opp dette neste gang? Det skal nemlig være mulig i de fleste epostprogrammer å ekskludere epostadresser når man setter opp en regel for automatisk epostsvar ved fravær.
På forhånd takk!
Vennlig hilsen Hilde Bøe
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/