Antall besøkende på nettsteder av vår type

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Antall besøkende på nettsteder av vår type

hildeboe
Administrator
Vi har opplevd at nettstedet emunch.no er blitt godt mottatt etter lanseringen i januar i år. Vi bruker Google Analytics til å skaffe oss statistikk over trafikken på nettstedet. Det vi ser så langt er at nettstedet har hatt et jevnt antall besøkende de tre månedene det har vært på lufta. I snitt har vi hatt omtrent 70 besøkende pr døgn, de besøker 7 sider hver og hvert besøk varer i 6,5 minutter. Det synes vi er bra, men vi har jo egentlig ingen formening om hva vi burde kunne forvente, så om det reelt sett er lite eller mye eller midt på treet -- det vet vi ikke.

Statistikken over hvilket innhold som er mest besøkt har fått oss til å tenke på hvordan vi bør prioritere i arbeidet med nettstedet framover og også på hvordan man skal få flere besøkende. Vi mener det er særlig interessant å forsøke å forstå hvorfor noe er mye besøkt, slik at vi kan se om vi har mulighet for å forbedre de delene som er dårligere besøkt. Det er også viktig for oss nå å tenke gjennom om vi viser godt nok fram de delene vi gjerne vil at besøkende skal bruke, at de blir brukt slik vi mente det.

Det er tydelig at det for eksempel er stor interesse for de engelske, tyske og franske seksjonene våre. Det ser dermed ut til at det var en fornuftig investering å bruke ressurser på dem. Vi håper også å kunne utvide disse med tiden, spesielt ville det være bra om vi kunne få oversatt flere av Munchs egne tekster til engelsk, siden vi da med stor sannsynlighet vil nå flere folk. Vi så med en gang etter lanseringa at sider som var spesielt spennende fordi de inneholdt mange bilder (liste over postkort samt over tekst og tegning) hadde høyt besøk, og vi har derfor lagt om til slike bildeliste-visninger flere steder i håp om at det vil bidra til at besøkende tilbringer lenger tid på sida og går lenger inn i nettstedet.

En annen sak Google Analytics viser er hvor de besøkende kommer fra når de kommer til nettstedet vårt. Ca. 30% kommer direkte til nettstedet. Drøyt 20% kommer via Google- og andre søketjenester. De resterende 50% kommer via referanser på andre nettsteder, hvorav Munch-museets nettsted sørger for omlag 13% og Facebook for knapt 3%. Vi har nå fått tydeligere lenking til emunch.no fra museets egne sider og håper det bidrar i riktig retning. Flere besøkende kunne lokkes til emunch.no hvis vi tar i bruk museets Facebook-side mer aktivt. I det hele tatt ville mer aktiv bruk av sosiale media, f.eks. YouTube, skape økt interesse og flere besøk, men det krever ressurser siden noen må gjøre det, og det betyr at nye oppgaver må legges til byrden hos ansatte som alt har stor arbeidsmengde.

Hvordan er det med dere andre her på lista som driver nettsteder, har dere statistikk over hvordan besøket er hos dere? Og vil dere dele besøkstall osv. med oss andre? Og generelt sett, hva tenker dere om digital formidlingsstrategi? Har dere en digital formidlingsstrategi? Det hadde vært interessant å se og spennende å diskutere, synes jeg.
Hilde
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sv: Antall besøkende på nettsteder av vår type

Mats Dahlström
Att följa upp resultaten från träffräknare, besöksstatistik och
logganalys har mycket potential för digitala arkiv och digitala
textutgåvor. Detta förefaller dessutom väldigt fruktbart och viktigt
att projekt och arkiv delar användarstatistik med varandra (så länge man
inte missbrukar konfidentialitet - loggdata kan som bekant tillåta
spårning av enskilda maskiner). Jag är inte själv delaktig i att
driva ngt digitalt arkiv av just det här slaget, men vill ändå
rekommendera två texter i ämnet:

1.Warwick, Claire et al. (2006). The LAIRAH Project: Log Analysis of
Digital Resources in the Arts and Humanities. Final Report to the Arts
and Humanities Research Council. London: School of Library, Archive and
Information Studies, University College London.
<http://www.ucl.ac.uk/infostudies/claire-warwick/publications/LAIRAHreport.pdf>
2. Boot, Peter (2011). Reading Van Gogh Online? Ariadne 66.
<http://www.ariadne.ac.uk/issue66/boot/>, 2011-04-20.

Vänligen / Mats


>>> "hildeboe [via NNE-medlemmer]"
<[hidden email]> den 28 april 2011
14:47 >>>


Vi har opplevd at nettstedet emunch.no er blitt godt mottatt etter
lanseringen i januar i år. Vi bruker Google Analytics til å skaffe oss
statistikk over trafikken på nettstedet. Det vi ser så langt er at
nettstedet har hatt et jevnt antall besøkende de tre månedene det har
vært
på lufta. I snitt har vi hatt omtrent 70 besøkende pr døgn, de besøker
7
sider hver og hvert besøk varer i 6,5 minutter. Det synes vi er bra,
men vi
har jo egentlig ingen formening om hva vi burde kunne forvente, så om
det
reelt sett er lite eller mye eller midt på treet -- det vet vi ikke.

Statistikken over hvilket innhold som er mest besøkt har fått oss til
å
tenke på hvordan vi bør prioritere i arbeidet med nettstedet framover
og
også på hvordan man skal få flere besøkende. Vi mener det er særlig
interessant å forsøke å forstå hvorfor noe er mye besøkt, slik at vi
kan se
om vi har mulighet for å forbedre de delene som er dårligere besøkt.
Det er
også viktig for oss nå å tenke gjennom om vi viser godt nok fram de
delene
vi gjerne vil at besøkende skal bruke, at de blir brukt slik vi mente
det.

Det er tydelig at det for eksempel er stor interesse for de engelske,
tyske
og franske seksjonene våre. Det ser dermed ut til at det var en
fornuftig
investering å bruke ressurser på dem. Vi håper også å kunne utvide
disse med
tiden, spesielt ville det være bra om vi kunne få oversatt flere av
Munchs
egne tekster til engelsk, siden vi da med stor sannsynlighet vil nå
flere
folk. Vi så med en gang etter lanseringa at sider som var spesielt
spennende
fordi de inneholdt mange bilder (liste over postkort samt over tekst
og
tegning) hadde høyt besøk, og vi har derfor lagt om til slike
bildeliste-visninger flere steder i håp om at det vil bidra til at
besøkende
tilbringer lenger tid på sida og går lenger inn i nettstedet.

En annen sak Google Analytics viser er hvor de besøkende kommer fra når
de
kommer til nettstedet vårt. Ca. 30% kommer direkte til nettstedet.
Drøyt 20%
kommer via Google- og andre søketjenester. De resterende 50% kommer
via
referanser på andre nettsteder, hvorav Munch-museets nettsted sørger
for
omlag 13% og Facebook for knapt 3%. Vi har nå fått tydeligere lenking
til
emunch.no fra museets egne sider og håper det bidrar i riktig retning.
Flere
besøkende kunne lokkes til emunch.no hvis vi tar i bruk museets
Facebook-side mer aktivt. I det hele tatt ville mer aktiv bruk av
sosiale
media, f.eks. YouTube, skape økt interesse og flere besøk, men det
krever
ressurser siden noen må gjøre det, og det betyr at nye oppgaver må
legges
til byrden hos ansatte som alt har stor arbeidsmengde.

Hvordan er det med dere andre her på lista som driver nettsteder, har
dere
statistikk over hvordan besøket er hos dere? Og vil dere dele
besøkstall
osv
 med oss andre? Og generelt sett, hva tenker dere om digital
formidlingsstrategi? Har dere en digital formidlingsstrategi? Det hadde
vært
interessant å se og spennende å diskutere, synes jeg.
Hilde

-----
[hidden email] | [hidden email]
http://bokselskap.no/ 
http://emunch.no/ 
http://www.munch.museum.no/ 
_______________________________________________
If you reply to this email, your message will be added to the
discussion below:
http://nne-medlemmer.973353.n3.nabble.com/Antall-bes-kende-p-nettsteder-av-v-r-type-tp2874558p2874558.html

To start a new topic under NNE-medlemmer, email
[hidden email]
To unsubscribe from NNE-medlemmer, visit
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Antall besøkende på nettsteder av vår type

hildeboe
Administrator
In reply to this post by hildeboe
Hei, jeg har via omveier fått svar fra Jens-Morten Hanssen, redaktør for ibsen.net, og videresender det herved, siden jeg tror det kan være av interesse for mottakere av denne epostlista.
Hilde

---------- Videresendt melding ----------
Fra: Jens-Morten Hanssen <Jens-Morten.Hanssen@nb.no>
Dato: 29. april 2011 10:23
Emne: SV: Antall besøkende på nettsteder av vår type
Til: Hilde Bøe <hildeboee@gmail.com>

Hei Hilde
Din e-post til Bjørg har ad ymse omveier nådd meg. Vedlagt finner du brukerstatistikk for Ibsen.net for årene 2008-2011. Det er bare en forenkla oversikt som viser kun tre verdier, unike brukere, besøk og sidevisninger. Mer detaljerte rapporter kan du selvfølgelig få om du ønsker. Men emunch.no og ibsen.net kan jo så absolutt sammenlignes. Begge to er nettsteder om en norsk kunstner som har nådd langt utover Norges grenser. Ibsen.net har jo lengre fartstid enn emunch.no. Ibsenåret i 2006 hjalp selvfølgelig på besøkstallene våre. De gikk noe tilbake i 2007 og 2008. Eksakt hvor mye er jeg ikke helt i stand til å si, siden vi skifta statistikkverktøy midt i 2008. Du kjenner sikkert fenomenet. De ulike statistikkverktøyene klarer på underlig vis å telle på vidt forskjellige måter. Men i perioden 2008-2011 har tallene stabilisert seg på et ok nivå. Siden juni 2008 har vi også brukt Google Analytics. Våre besøkstall er ca ti ganger høyere enn deres. Til gjengjeld blir deres brukere lengre på nettstedet enn våre. I mars varte våre besøk gjennomsnittlig 3 min og 5 sek. Jeg har hele tiden skjelt til trafikken på nettstedet for å gjøre prioriteringer mht hvilken type stoff og hvilken type sider vi bruker mest ressurser og tid på. Det opplever jeg som nyttig veiledning i det redaksjonelle arbeidet. Vi har tre språkversjoner (norsk, engelsk og tysk), har prioritert å oversette stoff eller spesialskrive for de ulike språkversjonen slik at de er fyldige og interessante for brukere i ulike land og mener også at det har vært fornuftige investeringer. Jeg vil gå så langt som å si at det har vært et suksesskriterium for oss. I mars hadde vi brukere fra 136 land. Flertallet av våre brukere er ikke-norske. Det har vi vært nødt til å ta innover oss. Jeg vil absolutt anbefale dere å jobbe med de ulike språkversjonene. Markedsføringsmessig har jeg hele tiden tenkt slik. Ibsen-fokuset i norske medier er generelt høyt. Norske nettbrukere finner ganske enkelt fram til Ibsen.net om de går inn for det. Det er i det store utlandet man må ha en mye mer proaktiv markedsføringsstrategi. Det er der man kan hente mye trafikk. Slik er det jo også med Munch.  
Mvh. Jens-Morten

ibsen-net_Statistikk_2008-2011.doc
hildeboee@gmail.com | hilde.boe@munchmuseet.no
http://bokselskap.no/
http://www.emunch.no/
http://munchmuseet.no/