NNE-medlemmer

NNEs logo

Om listen
Dette er en epostliste for medlemmer i Nordisk nettverk for edisjonsfilologer (NNE). Den kan brukes til å sende medlemmer informasjon om konferanser, seminarer, ledige stillinger, prosjektutlysninger, søknadsfrister og annen fagrelevant informasjon som angår edisjonsfilologer i Norden.

Innstillinger for epostlisten
1. a) For å melde deg på epostlisten: Velg «Options > Subscribe via email» for å abonnere på epost fra denne epostlisten. Du vil da få all epost til din innboks. I epostprogrammet ditt kan du deretter velge å filtrere epost fra listen til en egen mappe, se hjelp-seksjonen i programmet du bruker.
    b) For å melde deg av epostlisten: Velg «Options > Unsubscribe...». Hvis du ikke har registrert deg, har du ikke denne muligheten. Ta da kontakt med hildeboee@gmail.com og oppgi epostadressen som ikke lenger skal følge listen.
2. Hvis du vil sende post til listen fra ditt eget epostprogram, velg «Options > Post by email...» for å få epostadressen du skal bruke. Skriv og send eposten! Lagre deretter adressen i epostprogrammet ditt, så har du den til neste gang.
3. Du kan poste meldinger enten via epost eller direkte gjennom forumet nedenfor.
4. På samme måte kan du svare på epost enten via epost eller direkte gjennom forumet her.
5. Alle meldinger blir arkivert i forumet her.
12
Topics (68)
Replies Last Post Views
CfP: Working with Letters, National Library of Norway, Oslo, 27.10.2020 by Ellen Nessheim Wiger
0
by Ellen Nessheim Wiger
CfP: Histories of the Holograph (University of Oxford, 17-19 September 2020) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
CfP: Genesis - Oxford 2020: Creative Revision: Exercises in Comparative Genetic Criticism by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
Abstract submissions: ExLing 2019 – 10th Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
CfP reminder: GENESIS - CRACOW 2019: Genetic Criticism: from Theory to Practice by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
Generic Platforms, Seminar 7th juni 2018 by Klaus Nielsen
0
by Klaus Nielsen
CfP reminder (extended deadline 15th May): Author as Editor and Editor as Author (ESTS 2018, Prague) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
CfP reminder (deadline 30th April): Author as Editor and Editor as Author (ESTS 2018, Prague) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
Shaping Data in Digital Humanities by hildeboe
0
by hildeboe
GENESIS - CRACOW 2019: Genetic Criticism: from Theory to Practice by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
CfP: Author as Editor and Editor as Author (ESTS 2018, Prague) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
GENESIS – HELSINKI 2017 (7-9 June 2017): Preliminary Programme available online by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (7th – 9th June 2017) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
Treårig postdok-stipend på prosjektet "Literary Citizens of the World" by hildeboe
0
by hildeboe
Seminar: Nye perspektiv på språkteknologi by hildeboe
0
by hildeboe
Påminnelse: CFP til NNEs konferanse i Finland den 6.–8. oktober 2017: "Utgåvor i användning" by hildeboe
0
by hildeboe
NNE workshop 2016 by hildeboe
1
by hildeboe
Conference: Handwritten Text Recognition by hildeboe
0
by hildeboe
The Arts of Editing: Past, Present and Future by hildeboe
0
by hildeboe
Ny organisasjon: Digital Humaniora i Norden by hildeboe
1
by hildeboe
Re: Referanse til Helmer blå? by hildeboe
0
by hildeboe
SV: Referanse til Helmer blå? by Johnny Kondrup
0
by Johnny Kondrup
Referanse til Helmer blå? by hildeboe
1
by Espen S. Ore
Registration reminder: Textual Trails (ESTS 2014, Helsinki) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
ESTS Conference 2014: Textual Trails. Transmissions of Oral and Written Texts (Helsinki) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
CERL-seminar på Nasjonalbiblioteket by Ellen Nessheim Wiger
0
by Ellen Nessheim Wiger
NNE IT-workshop 2014 by Klaus Nielsen
0
by Klaus Nielsen
Enkät om digitala utgåvor - hjälp behövs by Mats Dahlström
0
by Mats Dahlström
Digital dugnad for Edvard Munchs brev by hildeboe
0
by hildeboe
CFP (extended deadline): TEXTUAL TRAILS (11th Conference of the European Society for Textual Scholarship, Helsinki 2014) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
CFP: 11th Conference of the European Society for Textual Scholarship (Helsinki 2014) by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
Transkripsjonsoppdrag by Ellen Nessheim Wiger
0
by Ellen Nessheim Wiger
on-line: Limited Sources, Boundless Possibilities: Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts by Sakari Katajamäki
0
by Sakari Katajamäki
Nasjonalbiblioteket i Oslo: Forskningsbibliotekar - litteratur og kildeutgivelser by hildeboe
0
by hildeboe
DiXiT - utlysning av finansierade doktorand- och postdoctjänster inom digital textutgivning by Cai Alfredson
0
by Cai Alfredson
12